Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.025
Кривцун Е.В. Эволюционно-фрагментарный алгоритм поиска минимального множества  аксиом.  Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 25-31.

Abstract on English.

УДК 519.87

Кривцун Олена Володимирівна – аспірант, Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна, 69600, E-mail: kryvtsun@ukr.net

Еволюційно-фрагментарний алгоритм пошуку мінімальної множини аксіом

Побудовано фрагментарну структуру задачі пошуку мінімальної множини аксіом. Наявність такої структури дозволяє використовувати стандартний еволюційний алгоритм на перестановках для пошуку наближених рішень. Для тестування побудованого ЕВФ-алгоритму згенеровано два набори даних з різними структурами.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: мінімальна множина аксіом, задача вибору аксіом, комбінаторна оптимізація, фрагментарна структура, еволюційний алгоритм.

Надійшла 25.07.2016