Управляющие системы и машины, №2, 2017, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.02.074
Тимашова Л. А. О проблемах создания и развития виртуальных систем. Управляющие системы и машины. 2017. № 2. C. 74-82.

Abstract on English.

УДК 621.513.8

Тимашова Ліана Анатоліївна,  д.т.н., зав. отд., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: dep190@irtc.org.ua 

Проблеми створення та розвитку віртуальних систем

Запропоновано новий метод організації та функціювання підприємств нового покоління – віртуальні підприємства. Розроблено теоретичні положення, математичні моделі, методи та алгоритми, а також інформаційні технології, які базуються на аналізі процесів організації та функціонуванні віртуальних підприємств. Подано підходи до створення інтелектуальних систем управ-
ління на прикладі системи диспетчеризації цехових систем.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова:  віртуальні системи, віртуальні підприємства, інформаційні технології, інтелектуальні системи управління.

 
  Надійшла: 08.04.2017