Управляющие системы и машины, №2, 2017, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.02.046
Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица Е.М. Информационные технологии в образовании Управляющие системы и машины. 2017. № 2. С. 46–57.

Abstract on English.

УДК 303.721;004.03142

Манако Алла Федорівна, д.т.н., зав. від., E-mail: alla@irtc.org.ua

Синиця Катерина Михайлівна, к.т.н., заст. директора, E-mail: ksynytsya@irtc.org.ua

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Інформаційні технології в освіті

Подано аналіз теоретичних досліджень та програмних розробок у сфері електронного навчання на прикладі робіт, що виконуються в Міжнародному Центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. Показано, що ефективна організація електронного навчання протягом життя потребує системної трансформації організаційних та педагогічних основ навчання, масштабованих підходів, мережевих рішень для багатоплатформенних систем.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: електронне навчання, інформаційні технології для освіти, електронний науково-освітній простір. 

 Надійшла: 07.03.2017