Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.086
Броварник В.В. Інформаційна система для колекції клітинних культур з тканин людини та тварин. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С. 86-93.

Abstract on English.

УДК 004.65

Броварник В’ячеслав Володимирович – к.ф.-м.н., Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України (Київ), E-mail: sbrov@yahoo.com

Інформаційна система для колекції клітинних культур з тканин людини та тварин

Представлено структуру бази даних для колекції клітинних культур з тканин людини та тварин. Наведено інформацію, що опрацьовується в ядрі бази даних в модулях загального опису, адміністрування, зберігання. Подано звіти з питань ведення колекції, що формуються системою виведення даних, та можливості інформаційно-пошукової системи.

Завантажити повний текст  PDF (українською та російською).

Ключові слова: тканини людини та тварини, база даних, збір клітин, інформаційна система.

Надійшла 26.12.2016