Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.077
Степаненко О.П. Цифровая трансформация банковской системы в условиях становления и развития цифровой экономики. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С. 77-85.

Abstract on English.

УДК 004+007:336.1

Степаненко Ольга Петрівна, д.е.н., ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» (Київ), E-mail: olga_stepanenko@kneu.edu.ua

Цифрова трансформація банківської системи в умовах становлення та розвитку цифрової економіки

Розглянуто цифрову трансформацію банківської системи в умовах становлення та розвитку цифрової економіки, в тому числі формування цифрових активів системи, розвитку її цифрової інформаційно-комунікаційної інфраструктури та створення цифрових фінансових мереж промислового Інтернету.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова трансформація, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, банківська система, інформаційне суспільство, промисловий Інтернет.

Надійшла 10.03.2017