Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.068
Левыкин В.М., Чалая О.В. Модель жизненного цикла знание-емкого бизнес-процесса. С. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С. 68-76, 85.

Abstract on English.

УДК 004.891.3

Левикін Віктор Макаровичд.т.н., E-mail: levykinvictor@gmail.com,

Чала Оксана Вікторівна – к.е.н., E-mail: oksana.chala@nure.ua,

Харківський нац. ун-т радіоелектроніки (ХНУРЕ) (Харків)

Модель життєвого циклу знання-ємного бізнес-процесу

Удосконалено типову модель процесного життєвого циклу для знання-ємних бізнес-процесів. Модель відрізняється від існуючих проведенням адаптації та модернізацією бізнес-процесу паралельно з його виконанням на основі нових залежностей між діями і використованими об’єктами.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключевые слова: знання-ємний бізнес-процес, модель життєвого циклу, модель процесу, знання, процесний підхід.

Надійшла 10.02.2017