Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.059
Ткаченко Р.О., Ткаченко П.Р., Изонин И.В., Батюк Д.А. Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С.59-67.

Abstract on English.

УДК 004.89 + 004.932

Ткаченко Роман Олексійович – д.т.н., Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Львів),

Ткаченко Павло Романович – к.т.н., Львівський навчально-науковий ін-т ДВНЗ «Університет Банківської Справи» (Львів),

Ізонін Іван Вікторович – к.т.н., Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Львів), E-mail: ivanizonin@gmail.com,

Батюк Данііл Анатолійович – аспірант, Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Львів)

Методи попередньої обробки зображень на основі нейропарадигми Модель геометричних перетворень

Запропоновано метод зміни роздільної здатності зображень на основі машинного навчання. Інструментом для навчання обрано нейроподібні структури парадигми Модель геометричних перетворень, оскільки вони зменшують обчислювальні і часові ресурси роботи подібних методів і надають можливість швидкого автоматичного перенавчання. Проведено ряд імітаційних експериментів на різних зображеннях, а також порівняння ефективності роботи розробленого методу з ефективністю за існуючим.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: роздільна здатність зображення, машинне навчання, нейропарадигма, Модель геометричних перетворень.

Надійшла 31.01.2017