Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.046
Литвин О.М., Литвин О.О., Лісний Г.Д., Славік О.В. Новий метод відновлення зображень у зонах відсутності попіксельної інформації. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С.46-58.

Abstract on English.

УДК 519.6

Литвин Олег Миколайович – д.ф.-м.н., Українська інженерно-педагогічна академія (Харків),

Литвин Олег Олегович – к.ф.-м.н., Українська інженерно-педагогічна академія (Харків),

Лісний Георгій Дмитрович – д.геол.н., Київський ун-т імені Тараса Шевченка, ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» (Київ),

Славік Олексій Валерійович – аспірант, Українська інженерно-педагогічна академія (Харків), E-mail: aleksey.slavik@yandex.ru

Новий метод відновлення зображень у зонах відсутності попіксельної інформації

Задача відновлення зображення в зонах відсутності попіксельної інформації є вкрай актуальною. Такі задачі виникають в машинобудуванні, сейсмографії, обробці даних дистанційного зондування Землі. Для розв’язання такого роду задач розроблено метод інтерстрипації, в даній статті взятий за основу для нового модифікованого методу

Завантажити повний текст PDF (українською та російською).

Ключові слова: зображення, відновлення зображень, метод інтерстрипації, модифікований метод інтерстрипації.

Надійшла 09.04.2015