Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.019
Гриценко В.И., Тимашова Л.А. Интеллектуальные сенсорные системы – техническая основа «Умного предприятия» цифровой экономики. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С. 19-25.

Abstract on English.

УДК 62-503

Гриценко Володимир Ілліч,  директор, член-кор. НАН України, E-mail: vig@irtc.org.ua 

Тимашова Ліана Анатоліївна,  д.т.н., зав. отд., E-mail: dep190@irtc.org.ua 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Інтелектуальні сенсорні системи – технічна основа «Розумного підприємства» цифрової економіки

На використанні інтелектуальних  сенсорних систем як технічної основи «Розумного підприємства» цифрової економіки розв’язується одна задача створення інтелектуальних технологій, найбільш конструктивна і економічно виправдана у розробці сучасних цифрових систем автоматизованого керування. Для прийняття управлінських рішень знайдено шляхи рішення проблеми додаткової обробки інформації в системі даних певними методами та проблеми механізмів доставки і візуалізації. Запропоновано шляхи створення проміжних програмно-апаратних засобів для інтегрування ERP и АСУ ТП.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: інтелектуальне підприємство, інтелектуальні сенсорні системи, цифрова економіка, автоматизована система управління, планування ресурсів підприємства

Надійшла 08.02.2017