Управляющие системы и машины, №1, 2017, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.003
Тимофеева Н.К. О симметрии комбинаторных множеств. Управляющие системы и машины. 2017. № 1. С. 3-18.

Abstract on English.

 УДК 519.14 

Н. К. Тимофієва

д.т.н., пров.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: tymnad@gmail.com 

Про симетрію комбінаторних множин

Досліджено симетрію в комбінаториці, зокрема властиву упорядкованим за певними правилами комбінаторним множинам. Її математичне формулювання проводиться з використанням скінченних послідовностей, які характеризуються наближеною або точною симетрією. Подано приклади побудованих послідовностей для комбінаторних множин, які упорядковуються підмножинами ізоморфних комбінаторних конфігурацій. Показано, що для задачі комівояжера розподілення тотожних маршрутів у їхній множині – симетричне.

Завантажити повний текст в PDF (українською та російською).

 Ключові слова: симетрія комбінаторних множин, задача комівояжера, комбінаторна конфігурація, комбінаторна оптимізація,
цільова функція

Надійшла 11.01.2017