Зміст № 6, 2016

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06

Тітул, зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій

Палагін О.В. Введення в клас трансдисциплінарних онтолого-керуємих систем дослідницького проектування. С. 3-11.

Рицар Б.Є. Простий числовий теоретико-множинний метод логічного диференційого числення. С. 12-23.

Образне мислення

Гриценко В.І., Файнзільберг Л.С., Кравченко А.М., Корчинська З.А., Оріховська К.Б, Пасько В.С., Станіславська С.С. Когнітивні графічні образи в задачі оцінювання реакції організму на навантаження методом фазаграфії. С. 24-33.

Технічні засоби інформатики

Баркалов О.О., Титаренко Л.О., Візор Я.Є., Матвієнко О.В. Оптимальне кодування станів в суміщеному автоматі. С. 34-39.

Багірова С.А. Аналіз системи обслуговування запасання з миттєвим обслуговуванням та змінним обсягом замовлень. С. 40-47.

Інформаційні та комунікаційні середовища

Ільницький А.І., Бурба О.І., Пасічник О.О. Статистичні характеристики інформаційних ознак джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж. С. 48-58.

Методи та засоби обробки даних та знань

Левыкин В.М., Чалая О.В. Модель знання-ємного бізнес-процесу для задач інтелектуального аналізу процесів. С. 59-67, 72.

Бодянський Є.В., Струков В.М., Узлов Д.Ю. Задача оцінки близькості багатовимірних об’єктів аналізу даних. С. 67-72.

Мороз О.Г. Перебірний алгоритм МГУА з генетичним пошуком оптимальної моделі. С. 73-79.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Литвин О.М., Драгун В.В. Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії. С. 80-88.

Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2016 році. С. 89-91.

Алфавітний іменний покажчик за 2016 рік. С. 92

Наші автори. С. 96