Управляющие системы и машины, №5, 2017, статья 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.086
Малышко С.А. Информационная технология анализа медиапространства на основе системы NEWSCAPE. Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 86-92.

Abstract on English.

УДК 004.4 

Малишко С.О. – к.ф.-м.н., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: smsmsm1365@gmail.com 

Інформаційна технологія аналізу медіапростору на основі системи NEWSCAPE

Описано інформаційну технологію аналізу медіапростору на основі системи NEWSCAPE, формалізовано основні етапи порівняльного аналізу об’єктів в інформаційному просторі; запропоновано їх математично обчислювальні характеристики, покладені в основу багатофакторного аналізу об’єктів за участі інформаційно-аналітичної системи.

Ключові слова: NEWSCAPE, аналіз медіапростору, система підтримки прийняття рішень, інформаційний простір, великі дані.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Надійшла 02.11.2017