Управляющие системы и машины, №5, 2017, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.075
Комар М.М. Вдосконалення концепції відмовостійкого керування повітряним судном Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 75-85.

Abstract on English.

УДК: 681.513.6

Комар М.М. – н.с., Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины, просп. Глушкова, 40, Киев 03187, Украина, E-mail: nickkomar08@gmail.com

Вдосконалення концепції відмовостійкого керування повітряним судном

Показано результати комп’ютерного моделювання методу компенсації наслідків відмов системи автоматичного керування повітряним судном під час польоту. Розглянуто підхід, заснований на методах теорії абсолютної нелінійної інваріантності і розробку систем автоматичного керування повітряним судном з використанням теорії абсолютної інваріантності, яка дозволить
реалізувати ефективний метод керування повітряним судном.

Ключові слова: відмова, реконфігурація, керування, літак, інваріантність.
 

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Надійшла 12.10.2017