Управляющие системы и машины, №5, 2017, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.043
Фефелов А.А., Литвиненко В.И., Таиф М.А., Лурье И.А. Параметрическая идентификация S-системы с применением модифицированного алгоритма клонального отбора. Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 43-53.

Abstract on English.

УДК 574:004.2 

Фефелов А.О. – к.т.н., доцент кафедри, E-mail: fao1976@ukr.net,

Литвиненко В.І. – д.т.н., професор, завідувач кафедри, E-mail: immun56@gmail.co

Таїф М. А. аспірант, випускник факультету інформатики, E-mail: taifmohamedali@gmail.com

Лур’є І.А. – доцент, E-mail: lurieira@gmail.com

Херсонський національний технічний університет, Херсон, вул. Бериславське шосе, Херсон, 73008, Україна

Параметрична ідентифікація S-системи з використанням модифікованого алгоритму клонального відбору

Запропоновано метод реконструкції генних регуляторних мереж, який в поєднанні з алгоритмом оптимізації (еволюційним або імунним) дозволяє підвищити швидкість і точність розв’язання задачі параметричної ідентифікації S-системи. Викладено суть методу послідовної трансформації простору розв’язань, керованої результатами роботи алгоритму оптимізації.
 
Ключевые слова: генні регуляторні мережі, параметричну ідентифікацію, експресія генів, звичайні диференціальні рівняння,  
S-система, алгоритм клонального відбору, оптимізація простору пошуку, швидкість збіжності алгоритму.