Управляющие системы и машины, №5, 2017, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.025
Бабічев С.А. Технологія вейвлет-фільтрації профілів експресій генів з метою видалення фонового шуму. Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 25-42.

Abstract on English.

УДК 519.718
 
Бабічев Сергій Анатолійович – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформатики, Університет Яна Євангеліста Пуркине, м. Усті-над-Лабем, Чеська Республіка, 8, вул. Чеське-мледезе, Усті-над-Лабем, Чеська Республіка, 400 96, E-mail: sergii.babichev@ujep.cz.

Технологія вейвлет-фільтрації профілів експресій генів з метою видалення  фонового шуму

Подано технологію вейвлет-фільтрації профілів експресій генів для видалення фонового «білого» шуму на основі критерію ентропія Шеннона, розрахованого з використанням методу оцінки Джеймса та Стейна. Запропоновано структурну блок-схему процесу визначення параметрів вейвлет-фільтру, яка передбачає розрахунок ентропії Шеннона як для фільтрованого сигналу, так і для видаленої шумової компоненти.

 Ключові слова: профілі експресій генів, вейвлети, трешолдінг, фільтрація.

Надійшла 19.09.2017