Управляющие системы и машины, №5, 2017, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.016
Rytsar B.Ye. A Simple Minimization Method of the Variables Number in the Complete and Incomplete Logic System Functions. Part 2. Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 16-24.

Abstract on English.

УДК 519.718
 
Рицар Богдан Євгенович – д.т.н., професор, кафедра систем радіоелектронних пристроїв, Інститут телекомунікацій, Нац. ун-т «Львівська політехніка», вул. Бендери, 12, Львів, Україна, E-mail: bohdanrytsar @ gmail .com

Простий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логікових функціях. Ч. 2.

Запропоновано новий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логікових функціях, що ґрунтується на процедурі розчеплення кон’юнктермів. Переваги пропонованого методу показано на прикладах визначення неістотних змінних у функціях, запозичених автором із відомих публікацій з метою порівняння.
Ключові слова: мінімізації кількості змінних, логікова функція, неістотна змінна, кон’юнктерм, процедура розчеплення.

Завантажити повний текст в PDF (англійською).

Надійшла 21.05.2017