Управляющие системы и машины, №5, 2017, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05.003
Палагин А.В., Боюн В.П., Яковлев Ю.С. Проблемы создания компьютерных систем с применением наноэлементной базы.  Управляющие системы и машины. 2017. № 5. С. 3-15.

Abstract on English.

УДК 004.25; 004.27; 004.382.2

Палагін О.В. – академік НАН України, д.т.н., E-mail: palagin_a@ukr.net,

Боюн В.П. – д.т.н., E-mail: vboyun@gmail.com,

Яковлєв Ю.С. – д.т.н., E-mail: yakyurlen@ukr.net

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Проблеми створення комп’ютерних систем із застосуванням наноелементної бази

Показано перелік проблем з їх взаємозв’язками під час переходу елементної бази на рівень нанотехнологiї. Визначено особливості нанотехнології кожного типу (молекулярної, оптичної – фотонної, квантової, ДНК, НЕМС, МЕМС), що породжують ці проблеми. Розроблено фрагмент онтології, що встановлює взаємозв’язки між вказаними проблемами. Сформульовано напрями для їх вирішення.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключевые слова: комп’ютерна система, нанотехнології, наноелементная база, онтологія.

Надійшла 4.10.2017