Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.071
Бардачев Ю.Н., Жарикова М.В., Шерстюк В.Г. Событийно-сетевая модель процессов разрушительного характера для риск-ориентированной системы поддержки принятия решений реального времени. Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 71–83.

Abstract on English.

УДК 574:004.2

Бардачов Юрій Миколайович – д.т.н., професор, кафедра вищої математики та математичного моделювання, E-mail: rector@kntu.net.ua

Жарикова Марина Віталіївна – к.т.н., доцент, кафедра інформаційних технологій, E-mail: marina.jarikova@gmail.com

Шерстюк Володимир Григорович – д.т.н., професор, кафедра інформаційних технологій, E-mail: vgsherstyuk@gmail.com

Херсонський національний технічний університет, Херсон, вул. Бериславське шосе, Херсон, 73008, Україна

Подійно-мережна модель процесів руйнівного характеру для ризик-орієнтовних СППР реального часу

Описано формальну правдоподібну модель процесу руйнівного характеру в геоекотехносистемах, що являють собою територіальні системи, дискретизовані сіткою з рівновеликих комірок. Запропонований формалізм дозволяє поєднувати в межах однієї структури різні оцінки правдоподібності – нечіткі, імовірнісні або наближені.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: геоекотехносистеми, процес руйнівного характеру, надзвичайна ситуація руйнівного характеру, система підтримки прийняття рішень. 

Надійшла 14.11.2017