Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.052
Лисецкий Ю.М. Технология сравнения эффективности методов оценивания и выбора альтернатив. Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 52–54.

Abstract on English.

УДК 004.9:004.75

Ю.М. Лисецкий, д.т.н., ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», Київ,
E-mail: Iurii.Lysetskyi@snt.ua

Технологія порівняння ефективності методів оцінювання і вибору альтернатив

Для порівняння ефективності різних методів оцінювання та вибору альтернативних варіантів розроблено технологію визначення найкращого з групи методів за критерієм мінімуму середньої кількості змін упорядкування альтернатив. Запропоновано алгоритм її реалізації.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: технологія, алгоритм, альтернатива, оцінювання та вибір, критерій, ефективний метод, зміни упорядкування. 

Надійшла 23.10.2017