Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.041
Фефелов А.А., Литвиненко В.И., Таиф М.А., Вороненко М.А. Реконструкция S-системы гибридным алгоритмом клонального отбора и дифференциальной эволюции. Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 45–51.

Abstract on English.

УДК 574:004.2

Фефелов Андрій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри, E-mail: fao1976@ukr.net,

Литвиненко Володимир Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри, Email: immun56@gmail.com

Таїф Мухаммед Алі – аспірант, випускник факультету інформатики, E-mail: taifmohamedali@gmail.com

Вороненко Марія Олександрівна – к.т.н., доцент кафедри, E-mail: mary_voronenko@i.ua

Херсонський національний технічний університет, Херсон, вул. Бериславське шосе, Херсон, 73008, Україна

Реконструкція S-системи гібридним алгоритмом клонального відбору і диференціальної еволюції

Розглянуто рішення задачі реконструкції генної регуляторної мережі, представленої у формі S-системи. Запропоновано гібридний алгоритм, заснований на методі клонального відбору. Проведено експериментальні дослідження впливу параметрів гібридного алгоритму на якість виконання задачі ідентифікації S-системи. На тестових прикладах проведено порівняльний аналіз запропонованого алгоритму з іншими аналогічними обчислювальними методами.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: генні регуляторні мережі, реверсна інженерія, реконструкція мереж, експресія генів, звичайні диференціальні рівняння, S-система, алгоритм клонального відбору, диференціальна еволюція, структурно-параметрична ідентифікація, збіжність алгоритму.

 

 Надійшла 04.10.2017