Control Systems and Computers, N1, 2023, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2023.01.033

Волков О.Є., Гнатюк С.Є., Одарченко Р.С., Бондар С.О., Сімахін В.М. Метод оцінки значень показників надійності об’єктів зі змінною структурою.  Сontrol Systems and Computers. 2023. № 1. C.  33-53

УДК 681.3.06

О.Є. ВОЛКОВ, кандидат технічних наук, старший дослідник, директор, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем МОН та НАН України, просп. Акад. Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5418-6723, alexvolk@ukr.net

С.Є. ГНАТЮК,  кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник, Адміністрація Держспецзв’язку, вул. Іллєнка, 83-Г, м. Київ, 04050, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1541-7058,
s.hnatiuk@cip.gov.ua

Р.С. ОДАРЧЕНКО, доктор техн. наук, провідний науковий співробітник, доцент, професор, Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058,  Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7130-1375, odarchenko.r.s@ukr.net.

С.О. БОНДАР аспірант, науковий співробітник, відділ Інтелектуального управління,  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем МОН та НАН України, просп. Акад. Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4140-7985seriybrm@gmail.com

В.М. СІМАХІН аспірант, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем МОН та НАН України, просп. Акад. Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4497-0925, thevladsima@gmail.com.

МЕТОД ОЦІНКИ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ОБ’ЄКТІВ
ЗІ ЗМІННОЮ
СТРУКТУРОЮ

Вдосконалено метод оцінки значень наробітку на відмову, середнього часу відновлення та коефіцієнту готовності радіотехнічних засобів зі змінною структурою. Сутність удосконалення полягає у врахуванні часу роботи окремих складових частин виробу в можливих режимах використання за призначенням. У відомих працях ця обставина не враховується, тому результати розрахунків дають занижену оцінку значень показників надійності, а це, своєю чергою, веде до завищення вартості виробу. Наведено приклад використання методу та показано ефект від його застосування.

 Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: оцінка значень показників надійності, багаторежимні об’єкти зі змінною структурою, наробіток на відмову, середній час відновлення.

 1. Острейковский В.А. Теория надежности, М.: Высша школа. 2003. 463 с.
 2. Половко А.М. Основы теории надежности. Петербург. 2006. 704 с.
 3. Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем. Львів. 2003. 300 с.
 4. Схиртладзе А.Г. Надёжность и диагностика технологических систем. М.: Новое знание. 2008. 518 с.
 5. Василишин В.І. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем, Х.: ХНУПС, 2018. 268 с.
 6. Гнатюк С.Є. Кількісна оцінка надійності програмно-керованих засобів зв’язку, ІСЗЗІ, Збірник наукових праць “InformationTechnologyandsecuritu”. 2016. том 4, №1. С. 84-
 7. Гнатюк С.Є. Моделювання надійності програмного забезпечення обладнання енергетичних систем України, Одесса: Институт проблем моделирования в энергетике. С.17-26.
 8. Єрохін В.Ф. Прогнозування основних характеристик перспективних радіостанцій силових структур. Зв’язок. 2005. №3. С. 61-65.
 9. Military handbook: reliability prediction of electronic equipment, MIL-HDBK-217F, 02, Dec. 150 р.
 10. Kharchenko V.A. “Problems of reliability of electronic components”, Modern Electronic Materials. Volume 1, Issue 3, pp. 88-92. [Електронний ресурс] DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.moem.2016.03.002.
 11. Ignacio V., Ázaro Isidro L. Juan A. Reliability analysis of LED-based electronic devices. Procedia Engineering, 2012, 35. pp. 260-269. [Електронний ресурс] DOI: 1016/j.proeng.2012.04.189.
 12. Catelani, Ciani L. “Experimental tests and reliability assessment of electronic ballast system”, Microelectronics Reliability, 2012. 52 (9–10), pp. 1833-1836. DOI: [Електронний ресурс] http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2012.06.077.
 13. Wan Y., Hailong Huang H., Das, Pecht M. “Thermal reliability prediction and analysis for high-density electronic systems based on the Markov process”, Microelectronics Reliability, 2016. Volume 56, pp. 182-188. [Електронний ресурс]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2015.10.006.
 14. Кононов Б.В. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Х.:ХНУПС. 2017. 288 с.
 15. Рижов Є.В. Метод обґрунтування мінімально припустимого значення ймовірності оцінки результату перевірки параметрів, серія Приладобудування. 2017. Вип. 54 (2). С.96-
 16. Ryzhov Y., Sakovych L., Vankevych P., Yakovlev M., Nastishin Y. Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools. Measurement, 123, 2018. Pp. 19- https://doi.org/1010.1016/j.measurement.2018.03.055.
 17. Kononov V., Ryzhov Ye., Sakovych L. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metro logical support / V. Kononov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych. Advanced Information System. Vol. 2, No. 1 pp. 91- [Електронний ресурс]. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17.
 18. Сакович Л.М. Теоретико-множинні моделі об’єктів зі змінною структурою, Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. Вип.5 (51). Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. С. 136-139.

Надійшла 25.10.2022