Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.035
Бабаков Р.М., Баркалов А.А. Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 35–40.

Abstract on English.

УДК 004.2

Бабаков Р.М. – к.т.н., доцент, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна, r.babakov@donnu.edu.ua

Баркалов О. О. -д.т.н., Зеленогурський ун-т, м. Зелена Гора, вул. Підгірна, 50, 65246, Польща, a.barkalov@imei.uz.zgora.pl

Модифікація мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів та заміною вхідних змінних

Запропоновано нове структурне рішення, яке сприяє зниженню апаратурних витрат у логічній схемі мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів. Поряд з методом заміни вхідних змінних використовується метод зіставлення операцій переходів станам автомата, що дозволяє домогтися одночасного зниження апаратурних витрат в операційному автоматі переходів і схемі формування кодів операцій. Визначено умову ефективності запропонованої структури автомата в порівнянні зі структурами прототипами.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: мікропрограмний автомат, операційний автомат переходів, заміна вхідних змінних, апаратурні витрати.

Надійшла 12.11.2017