Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.003
Гриценко В.И., Бажан Л.И. Цифровая трансформация экономики.  Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 3–16.

Abstract on English.

УДК 338.24

Гриценко Володимир Ілліч, чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua

Бажан Людмила Іванівна – к.т.н., зав. від., E-mail: bazmil@ukr.net

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Цифрова трансформація економіки

Викладено основні тенденції цифрової трансформації економіки, що відбуваються під впливом глобалізаційних процесів в світі. До-
сліджено основні тренди цифрової економіки, які базуються на використанні хмарних технологій, Вig Data, адитивних технологіях, штучний інтелект, математичному моделюванні, цифровому проектуванні та моделюванні.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: цифрова економіка, трансформація, тренди, технології, інтелектуальний капітал.

Надійшла 10.12.2017