Зміст № 3 (299), 2022

https://doi.org/10.15407/csc.2022.03

Т1ітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми Computer Science

Sydorenko Iu.V., Onysko A.I., Shaldenko O.V., Horodetskyi M.VInterpolation of Different Types of Spiral-Like Curves by Gaus-Interpolation Methods. С. 3-10.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Петренко М.Г., Палагін О.В., Бойко М.О., Матвейшин С.М. Знання-орієнтований інструментальний комплекс оброблення баз даних наукових публікацій із застосуванням Semantic Web технологій. C. 11-28

Сухоручкіна О.М., Прогонний М.В. Система інтелектуалізованого відеоспостереження для цілеспрямованої взаємодії з автономним мобільним роботом. C. 29-38

Sieriebriakov A.K., Bogachuk Yu.P., Bondar S.O., Simakhin V.M. Fundamental Frequencies Contour Extraction Based on the Extended Harmonic-Percussive Source Separation. C. 39-52

Застосування

Манако А.Ф. Системне дослідження безперервного електронного навчання як складної інформаційної системи. C. 53-62

Bulgakova O.S., Zosimov V.V,. Kudriavtsev A.V. Application of Procedural Generation Algorithms in Real-Time Game Strategy Environment Based on the MVC Concept. C. 63-70

Ivanov V.V., Kutsyak O.А., Vovk M.I. Information Technology “MYOBALANCE-STIMUL” for Diagnostics and Correction of Scoliosis Posture Disorders. С. 71-79

Інструкція для авторовC. 80

Наші автори