Зміст № 1 (297), 2022

https://doi.org/10.15407/csc.2022.01

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми штучного інтелекту

Гриценко В.І. Стан та перспективи розвитку інтелектуальних інформаційних технологій. До 25-річчя Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем. С. 3-14

Шлезінгер М.І. Розв’язок оптимізаційних задач структурного розпізнавання на основі їхньої репараметризації. C. 15-23

Анісімов А.В. Задача локальної оптимізації графів та її застосування. С. 24-31

Тимофеева Н.К. Використання властивості періодичності для генерування комбінаторних конфігурацій. С. 32-43

Інформаційні технології в цифровій медицині

Файнзільберг Л.С. 25-річний досвід створення та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій оброблення біометричних сигналів складної форми. C. 44-63

Інтелектуальні системи керування

Волков О.Є., Шепетуха Ю.М., Богачук Ю.Л., Комар М.М., Волошенюк Д.О. Досвід створення та впровадження інтелектуалізованих систем керування динамічними об’єктами. С. 64-81

Наші авториC. 82