Зміст, №5 (265), 2016

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05

Тітул, зміст

До 80-річчя від дня народження академіка І.В. Сергієнка

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій

Данилін О.М., Комяк В.В., Комяк В.М., Панкратов О.В. Упаковка еліпсів в прямокутник мінімальних розмірів. С. 3-9.

Ревунова О.Г. Відновлення сигналів, отриманих непрямими вимірюваннями, на основі усіченого сингулярного розкладання та випадкового проектування. С. 10-24.

Кривцун О.В. Еволюційно-фрагментарний алгоритм пошуку мінімальної множини аксіом. С. 25-31.

Шерман З.О. Про квадратну сумарну розмітку деяких графів. С. 32-36.

Технічні засоби інформатики

Яковлєв Ю.С. Про застосування  інтерфейсу PCІ-Express для побудови комп’ютерних систем з використанням ПЛІС. С. 37-46.

Перлов Є.Ф. Деякі аспекти динаміки перехідних процесів поворотного робочого елемента під впливом сил пружності. С. 47-53.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Гриценко В.І., Тимашова Л.А. «Розумне підприємство» як базовий об’єкт цифрової економіки. С. 54-61.

Методи та засоби обробки даних та знань

Урсатьєв А.А. Деякі програмні середовища аналітики великих даних та машинного навчання. С. 62-75.

Бодянський Є.В., Винокурова О.А., Кобилін І.О., Мулєса П.П. Робастна адаптивна ідентифікація нестаціонарних часових рядів за допомогою ансамблю гібридних адаптивних моделей, що навчаються. С. 76-83.

Програмна інженерія та програмні засоби

Глибовець А.М., Дмитрук Я.О. Ефективність застосування мов програмування у фреймворку Apache Hadoop з використанням MapReduce. С. 84-92.

Наші автори. С. 95