Control Systems and Computers, N4, 2021, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2021.04.051

Семенов М.А., Кротких В.Д. Використання інструментів LMS Moodle для педагогічного проєктування цифрового курсу. Control Systems and Computers. 2021. № 4. С. 51-61.

УДК 004:37.018.43

М.А. СЕМЕНОВ, кандидат педагогічних наук, доцент,
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
92703, м. Старобільськ, Луганська обл., пл. Гоголя, 1, Україна,
nick@luguniv.edu.ua

В.Д. КРОТКИХ, здобувач другого рівня вищої освіти, інженер-програміст,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
92703, м. Старобільськ, Луганська обл., пл. Гоголя, 1, Україна,
vdk2101@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ LMS MOODLE
ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВОГО КУРСУ

У роботі досліджуються можливості LMS Moodle для педагогічного проєктування цифрового курсу згідно з компетентнісним підходом у цифровому навчанні та розглянуто процес конструювання цифрового курсу на основі методики педагогічного дизайну та тюнінгу. За результатами аналізу побудовано ієрархію компетентностей і результатів навчання та здійснено спробу реалізувати цифровий курс на основі компетентнісного підходу за допомогою інструментів LMS Moodle версії 2.7 та версії 3.11.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: цифрове навчання, забезпечення якості цифрового навчання, педагогічне проєктування, LMS Moodle, компетентнісний підхід.

Надійшла 15.06.2021