Control Systems and Computers, N4, 2021, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2021.04.019

Мейтус В.Ю. Інтелектуальне керування виробничими системами. Control Systems and Computers. 2021. № 4. С. 19-27.

УДК 004.896

В.Ю. МЕЙТУС, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, Україна,
vmeitus@gmail.com

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ

Робота присвячена проблемі побудови інтелектуальних систем керування виробництвом. Такі системи дозволяють організувати сучасне ефективне виробництво без безпосередньої участі людини в його управлінні. Подано схему використання алгоритму, на підставі якого можна побудувати інтелектуальну систему керування виробництвом, на прикладі механічного цеху машинобудівного підприємства. Така система створюється на основі визначення інтелекту та алгоритму інтелектуального моделювання.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: інтелект, інтелектуальне моделювання, інтелектуальна система керування, предметна область, кіберфізична система.

 Надійшла 08.03.2021