Control Systems and Computers, N2-3, 2021, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2021.02.060

Терьохін В.Л., Стервоєдов М.Г., Рідозуб О.В. Застосування технологій IoT та хмарних сервісів для радіаційного моніторингу. Control Systems and Computers. N2-3. 2021. С. 60-68.

УДК  004.07

В.Л. ТЕРЬОХІН, аспірант кафедри електроніки і систем керування
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, Майдан Свободи 4, Україна,
kbscom@karazin.ua

М.Г. СТЕРВОЄДОВ, кандидат. технічних наук, доцент, завідуючий
кафедри електроніки і систем керування,
Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, Майдан Свободи 4, Україна,
styervoedov@yahoo.com

О.В. РІДОЗУБ, студент факультету комп’ютерних наук,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, Майдан Свободи 4, Україна,
ridozub@gmail.com

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ IOT ТА ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Розроблено основні методи застосування хмарних сервісів для технології IoT радіаційно-екологічних досліджень. Проведено комплексну оцінку стану екосистеми, включаючи її вплив на людину. Пропонується перспективний напрям, а саме інтеграція локальних вимірювальних приладів із хмарними сервісами з використанням технології M2M/IoT для дистанційного вимірювання, використання перспективних напівпровідникових датчиків на основі детекторів випромінювання CdTe та CdZnTe, сучасних мікроконтролерів. Розраховано дози опромінення гамма-випромінювання та потужності дози опромінення з енергозалежною корекцією.

Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: хмарні сервіси, алгоритм, модуль збору та обробки даних, радіаційних моніторинг, сенсорні мережі, створення smart-міст, програмне забезпечення, дистанційні вимірювання.

 Надійшла 01.04.2021