Control Systems and Computers, N2-3, 2021, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2021.02.052

Tiutiunnyk P.B., Rybachok N.A. Creating Web Application for Organizing Team Work on Line Using Microsoft Azure Cloud Services.  Control Systems and Computers. 2021. №2-3. С. 52-59.

УДК 004:09

П. Б. Тютюнник, студент, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,

Н.А. Рибачокканд. техн. наук, ст. викладач,  Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, rybachok@pzks.fpm.kpi.ua

Використання сервісів хмарної платформи Microsoft Azure для створення вебдодатку з організації командної роботи в онлайн режимі

На основі сервісів хмарної  платформи Microsoft Azure розроблено вебдодаток, який вирішує проблеми, що виникають при організації командної роботи в онлайн режимі. Вперше запропоновано архітектуру програмної системи такого типу на основі сервісів хмарної платформи Microsoft Azure. Архітектура є гнучкою і її можна розширювати додаванням нових модулів.

Визначено можливості для покращення реалізації програмної системи в наступних версіях:

  • розширення інструментарію методології AGILE за рахунок включення підходів Scrum;
  • розширення взаємодії у реальному часі, зокрема отримання нотифікацій та нагадувань про зустрічі, редагування сторінок команд та KANBAN дошки;
  • додавання можливості обміну файлами між користувачами;
  • розширення взаємодії з повідомленнями (пересилати, відповідати, редагувати, видаляти);
  • додавання інших методів для нотифікацій крім електронної пошти, наприклад Telegram.

Реалізація цих додаткових функцій не сплине на розроблену архітектуру програмної системи.

Завантажити повний текст в PDF ! (Англійською)

Ключові слова: сервіси хмарної платформи,  Microsoft Azure,  вебдодаток, командна робота, онлайн режим.

Надійшла 20.04.2021