Control Systems and Computers, N2-3, 2021, Стаття 4

Баркалов О.О., Тітаренко Л.О., Головін О.М., Матвієнко О.В. Оптимізація композиційного мікропро­грамного пристрою управління з елементарними ланцюгами. Control Systems and Computers, N2-3, 2021. С. 40-51.

УДК  004.274

Баркалов О.О., д-р техн. наук, професор, Зеленогурський університет (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща, e-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

Тітаренко Л.О., д-р техн. наук, професор, Зеленогурський університет (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща, Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, Харків, 61000, Україна, e-mail: L.Titarenko@iie.uz.zgora.pl

Головін О.М., канд. техн. наук, ст. наук. співробітник, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, e-mail: o.m.golovin.1@gmail.com

Матвієнко О.В., наук. співробітник, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, e-mail: matv@online.ua

Оптимізація композиційного мікропрограмного пристрою управління з елементарними ланцюгами

В роботі запропоновано метод зменшення апаратурних витрат у схемі композиційного мікропрограмного пристрою управління (КМПУ), що реалізується в базисі FPGA. Метод заснований на перетворенні адрес мікрокоманд в коди виходів елементарних лінійних операторних ланцюгів (ЕЛОЛ). Для оптимізації схеми КМПУ множина ЕЛОЛ розбивається на класи. Розбиття проводиться таким чином, що блок адресації мікрокоманд має точно два рівня елементів табличного типу. Пам’ять управління КМПУ реалізується на вбудованих блоках пам’яті. В роботі розглянуто приклад синтезу схеми КМПУ і виконано аналіз запропонованого методу.

Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: Композиційний мікропрограмний пристрій управління, мікрокоманда, LUT, EMB, синтез.

Надійшла 15.02.2021