Control Systems and Computers, N1, 2021, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2021.048

Музальова В.О., Майданюк Н.В. Цифрова бізнес-модель промислового підприємства виробів. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 48-61.

УДК 007:330

В.О. МУЗАЛЬОВА, гол. інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Н.В. МАЙДАНЮК, аспірантка, молодший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру  інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail: n.maydanyuk@ukr.net

Цифрова бізнес-модель промислового підприємства

 Вступ. Робота присвячена переходу промислового підприємства на електронні платформи, що передбачає проведення цифровізації всіх бізнес-процесів, які відбуваються на підприємстві, створення нової бізнес-моделі з використанням сучасних інформаційних, телекомунікаційних і інтелектуальних технологій.

Ціль роботи – провести порівняльний аналіз традиційних бізнес-моделей, заснованих на процесному підході керування промисловим підприємством і платформених цифрових бізнес-моделей, в основі яких лежить цифровізація бізнес-процесів протягом всього ланцюжка створення доданої вартості, а також розробка цифрової інформаційно-аналітичної платформи як системи нового покоління і нової цифрової бізнес-моделі виробництва.

Метод дослідження оснований на відомому підході бізнес-процесного моделювання, ідея якого полягає в тому, що всю діяльність підприємства можна представити у вигляді взаємопов’язаних дій, що перетворюють вхідні ресурси у результат.

Результат. Розроблено цифрову інформаційно-аналітичну платформу, як нову бізнес-модель виробництва, яка представляє собою інтегровану інформаційну систему, що призвана забезпечити багатобічну взаємодію користувачів по обміну інформацією в цілях оптимізації бізнес-процесів та зниження загальних транзакційних витрат і підвищення ефективності виробництва.

Висновки. Формування єдиного цифрового простору на підприємстві значно спрощує його керування. Цифровізація значно підвищує продуктивність і вже стала одним із головних пріоритетів для керівників підприємств і організацій по всьому світу.

Інтелектуальні виробничі системи принципово змінюють існуючий вигляд промисловості, відбувається якісний перехід до нового промислового укладу, в якому здійснюється керування виробництвом, як єдиним організмом, у якому всі технологічні та організаційні елементи пов’язані між собою.

Завантажити повний текст PDF (українською).

Ключові слова: цифрова економіка, бізнес-модель підприємства, цифрове виробництво, цифровізація бізнес-процесів, цифрова трансформація, цифрова платформа.

Надійшла 04.03.2020