Control Systems and Computers, N1, 2021, Стаття 4

https://doi.org/10.15407/csc.2021.035

Savchenko-Synyakova Ye.A., Tutova O.V. Tools For Data Analysis, Modeling And Forecasting Of Socio-Economic Processes. Control Systems and Computers. 2021. № 1. C. 35-47.

УДК 681.513; 364.2:331

Є.А. Савченко-Синякова, кандидат техічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
Savchenko_e@meta.ua

О.В. Тутова, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, olenatutova@gmail.com

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ДАНИХ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Розроблено інструментальні засоби інтелектуального моделювання в MS Excel на основі методики аналізу, моделювання та прогнозування складних процесів за БД соціально-економічних процесів, яка містить інформацію про показники, що характеризують розвиток цифрової економіки України. Це дозволить автоматизувати та вдосконалити процес прийняття рішень в галузі соціально-економічного розвитку України як на регіональному рівні, так і порівнюючи з іншими країнами світу.

Завантажити повний текст PDF (англійською ).

Ключові слова:, інструментальні засоби, аналіз даних, моделювання, прогнозування, рівень людського розвитку, МГУА.

Надійшла 23.01.2021