Control Systems and Computers, N6, 2020, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2020.06.046

Піднебесна Г.А. Конструювання комплексу інструментальних засобів індуктивного моделювання з використанням онтологій. Control Systems and Computers. 2020. № 6. pp. 46-54.

УДК 004.94

Г.А. ПІДНЕБЕСНА, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, pidnebesna@ukr.net

Конструювання комплексу інструментальних засобів індуктивного моделювання з використанням онтологій

Розглянуто архітектуру комплексу інструментальних засобів індуктивного моделювання на основі МГУА. Особливістю є використання бази знань у вигляді онтології предметної галузі індуктивного моделювання. Застосування онтологічного підходу до конструювання бази знань дає можливість автоматично отримати нові знання, ефективно опрацьовувати інформацію в процесі моделювання складних об’єктів різної природи за статистичними даними,  формувати запити й отримувати логікові виведення. Наведено фрагменти онтології індуктивного моделювання на основі МГУА як приклад створення формального опису предметної галузі. Для конструювання онтологій використано онторедактор Protégé 4.3. 

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: індуктивне моделювання, МГУА, онтологічний підхід, інтелектуальні системи, Protégé 4.3.

Надійшла 23.11.2020