Control Systems and Computers, N5, 2020, Стаття 7

Kovalenko O.S., Kozak L.M., Romanyuk O.O., Najifan Tumanjani M., Maresova T.A. Formalized Representation of Information and Technological Processes of the Digital Medicineintegrating Environment. Control Systems and Computers. 2020. №5. С. 70-78.

О.С. Коваленко, д.мед.н., проф., зав. відд. медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, askov49@gmail.com,

Л.М. Козак, д.б.н., ст.н.с., пров.н.с., відд. медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, lmkozak52@gmail.com,

О.О. Романюк, м.н.с. відд. медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, ksnksn7@gmail.com,

Наджифіан Туманджані М., м.н.с. відд. медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, najafian@mail.ru,

Маресова Т.А., м.н.с. .відд. медичнихінформаційних системвідд. медичних інформаційних систем, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, tamaresova@gmail.com

Формалізрванне подання інформаційно-технологічних процесів інтегрувального середовища цифрової медицини

Вступ. Для забезпечення ефективного надання медичних послуг важливо забезпечувати доступні механізми для взаємодії між закладами охорони здоров’я різного рівня та пацієнтами.mHealth, eHealth та інші технологічні розробки, такі як телемедицина, становлять нову цифрову парадигму здоров’я.

Метою роботи є розроблення формалізованих складників інтегрувального середовища цифрової медицини для забезпечувати ефективної взаємодії між пацієнтами, сімейними лікарями та працівникамизакладів охорони здоров’я різного рівня.

Результати. Описано загальну структуру інформаційних потоків інтегрувального середовища цифрової медицини та розроблено формалізоване подання бізнес-процесів закладу охорони здоров’я. Надано аналіз характеристик основних учасників (акторів) процесу надання медичної допомоги та визначено рівень доступу до медичної інформації кожного учасника,що є невід’ємною умовою, зокрема у разі застосування мобільної медицини. Для забезпечення зберігання цієї інформації розроблено інфологічну модель бази данихз зазначенням внутрішніх зв’язків між блоками БД. Для кожного блоку визначено елементи моделі: класи, атрибутиі операції  (з використанням UML).

Висновки. Формалізоване подання бізнес-процесів надання медичної допомоги з застосуванням засобів mHealth таeHealth відображає взаємодію учасників цих процесів (пацієнта та різних груп медичних працівників) та інформаційні потоки, які виникають у цій взаємодії. Для забезпечення надійних механізмів обміну цифровими медичними даними прописано рівні доступу під час включення кожного учасника у систему eHealth.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: цифрова медицина, інформаційніпотоки, бізнес-процеси надання медичної допомоги, рівень доступу до цифрових медичних даних, mHealth.

Отримана 03.10.2020