Control Systems and Computers, N5, 2020, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.064

Doroshenko V.S., Tokova O.V. The Examples of Digitalization of Foundry Production: Virtual Engineering, Digital Twin, Additive Technologies. Control Systems and Computers. 2020. №5. С. 64-69.

УДК 681.3:621.74

Дорошенко В.С., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ фізико-хімії ливарних процесів, Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України, бул. Вернадского, 34/1, 03142, Киев-142, Украина, ORCID: 0000-0002-0070-5663, Websites: http://dorosh.domik.ua/, E-mail: doro55v@gmail.com,

 Токова О.В., молодший науковий співробітник, відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Україна, Scopus ID: 57200317010, ORCID:0000-0002-0289-2810, E-mail: len327@ukr.net

Приклади діджиталізації ливарного виробництва: віртуальний інжиніринг, цифровий двійник, адитивні технології

Вступ. Епоха інформаційних технологій диктує світу свої пріоритети, врахування яких є обов’язковою умовою побудови конкурентоспроможної національної економіки. Найважливішим пріоритетом у ХХІ ст. є перехід до «цифровізації» (digitalization). Масштабне поширення цифрових-технологій здатне забезпечити економічне зростання, створити синергетичний ефект, що поширюється на економічну, соціальну, технологічну, інтелектуальну й інфраструктурну складові розвитку. Три методи цифровізації, що покликана в корені змінити виробництво, на прикладах виготовлення литих металоконструкцій представлено в цій статті. Створення високотехнологічних виробів і виробництв являє собою взаємозалежний комплекс наукових, проектно-конструкторських, технологічних і виробничих робіт.

Метод цифрового двійника виробів визначається тим, які показники слід оптимізувати щодо характеристик самого виробу або технології його виробництва, при цьому конструктори застосовують симуляційні моделі у вигляді цифрових даних.

Результати. Розглянуто основні способи адитивного виробництва моделей та піщаних форм для виготовлення металевих виливків, за яким пошарово нарощується методом 3D-друку виріб, а процес управляється програмою комп’ютера. Показано дані про об’єм росту ринку адитивних технологій і приклад принтера друкування розплавом з дроту.

Висновки. Розглянуто поняття «віртуального інжинірингу» як сучасного трактування проектування і пуско-налагодження процесу, в тому числі лиття металу. Віртуальний інжиніринг процесу лиття металу за газифікованими моделями виконується у ФТІМС НАНУ і, крім проектування виробничого обладнання, включає проектування модельного оснащення, очисного устаткування, а також засоби автоматизації технологічних процесів  і екологічного моніторингу всього циклу виробництва, які проходять пуско-налагодження в умовах створених виробництв.

Завантажити повний текст  PDF (англійською).

Ключові слова: цифровізація, інжиніринг, адитивне виробництво, лиття металу, цифровий двійник, ливарні технології, виливок, 3D-друк.

Надійшла 15.10.2020