Control Systems and Computers, N5, 2020, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.052

Беспала О.М. Інструментарій причинно-наслідкового висновку: огляд та перспективи. Control Systems and Computers. 2020 №5. С. 52-63.

УДК 004.021

Беспала О.М., аспірантка, Національний технічний університет України, “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, просп. Перемоги 37, Київ 03056, Україна, E–mail: Olya327@ukr.net

Інструментарій причинно-наслідкового висновку:
огляд та перспективи

Робота спрямована на висвітлення спектру задач та інструментів, які застосовуються для виявлення причинності в автоматизованому причинно-наслідковому висновку та нових підходах до причинно-наслідкового виявлення на основі даних. Посилаючись на теоретичний та практичний досвід світових наукових досліджень з впровадження інструментів виявлення причинності, в даній роботі висвітлено ряд методів, які, відповідно до поставлених задач, умов та припущень, застосовують для причинно-наслідкового виявлення. Зосереджено увагу також на застосуванні різних алгоритмів, залежно від ідентифікації припущень про причинно-наслідкові структури. Починаючи від золотих стандартів причинного виявлення та до більш точних, але обмежених спектром умов, алгоритмів, описано сучасний стан, переваги та недоліки застосування інструментарію.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: встановлення причинності; інструментарій причинно-наслідкового висновку; причинно-наслідковий зв’язок; причинно-наслідковий висновок; причинно-наслідковий аналіз.

Надійшла 10.10.2020