Control Systems and Computers, N5, 2020, Article 4

https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.042

Control Systems and Computers, 2020, Issue 5 (289), pp. 42-51.

UDK 007:330.341

V.A. Leschenko, Researcher Associate, International Research and Training Centre
of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine,
Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, dep190@irtc.org.ua,

L.Yu. Taran, chief engineer-programmer, International Research and Training Centre
of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine,
Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, dep190@irtc.org.ua

SMART MANUFACTORY IN THE STRUCTURE 
OF A SMART ENTERPRISE

Introduction. The organization of business at specific enterprises must comply with modern economic conditions, use the information, experience and knowledge of employees and managers. Modern production facilities are characterized by a high degree of organization and technological equipment. To manage such industries, new methods are needed using intelligence and automation, which requires more detailed analysis. First of all, this concerns the shop as the main component of the production process, which is the subject of this article.

Purpose of the article. To develop a conceptual model of a smart shop as an element of the production structure of a smart enterprise and detail its elements for the purpose of further software implementation.

Conclusion. The proposed concept of a smart shop takes into account the needs of modern industries and the modern capabilities of intellectualization and automation tools. It defines the necessary elements for the organization of modern production and its workshops. A detailed description of each element of such a workshop gives a clear idea of ​​the further software implementation of this development using modern technologies. The proposed approach can be used in the development of other components of a smart enterprise, which is relevant at the moment.

Download full text! (In Ukrainian)

Keywords: digital economy, virtual enterprises, intelligent systems, smart enterprises, smart shop.

 1. Manufacturing is finally entering a new era. [online] Available at: <https://www.weforum.org/agenda/2019/03/manufacturing-is-going-digital-it-s-about-time/>.
 2. OrderoftheCabinetofMinistersofUkraine from67-r,17January 2018: Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi. [online] Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/67-2018-%D1%80> (In Ukrainian).
 3. Yevropeyskaya model delovogo sovershenstva. [online] Available at: <https://quality.eup.ru/ MATERIALY10/efqm.htm>. (In Russian).
 4. Kalyta, P.Ya. Zahalne upravlinnya yakistyu – shlyakh do dosyahnennya vysoko rivnya doskonalosti. [online] Available at: <http://www.management.com.ua/qm/qm004.html>. (In Ukrainian).
 5. Kalyta, P.Ya. Svit yakosti Ukrayiny. Shlyakh do yevropeyskoho Olimpu. [online] Available at: <https://www.apteka.ua/article/33072>. (In Ukrainian).
 6. “Umnyye” sredy, “umnyye” sistemy, “umnyye” proizvodstva. [online] Available at: <https://books.google.com.ua/books?id=oeEVAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>. (In Russian).
 7. Tymashova, L.A., Ramazanov, S.K., Bondar, L.A., Leshchenko, V.A., Orhanizatsiya virtualnykh pidpryyemstv : monohrafiya, SNU im. V. Dalya, Luhansk, 368 p. (In Ukrainian).
 8. Timashova, A., Tur, L.P., Leshchenko, V.A., Vovk, L.B., 2009. Modeli proyektirovaniya i upravleniya logistikoy virtualnogo predpriyatiya, monografiya, IRTC ITS, Kyiv, 115 p. (In Russian).
 9. Gavrilova, T., Grigoryev, L. Biznes derzhitsya na znaniyakh, sam togo ne znaya. [online] Available at: <http://www.management.com.ua/strategy/str116.html>. (In Russian).
 10. Gavrilova, T.A., Khoroshevskiy, V.F., Bazy znaniy intellektualnykh system, Piter, 384 p. (In Russian).
 11. Tymashova, L.A., Morozova, A.Y., Leshchenko, V.A., Taran, L.Yu., 2015. “Modely yzvlechenyya y strukturyrovanyya znanyy”, Induktyvne modelyuvannya skladnykh system, IRTC ITS, Kyiv, 7, pp. 240–258. (In Russian).
 12. Meytus, V.Yu., 2009. “Intelektualni systemy, ontolohiyi ta ontolohichni prostory”, Naukovi zapysky, kompyuterni nauky, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 99, pp. 4–14. (In Ukrainian).
 13. Intelligent Systems. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Systems>.
 14. Tymashova, L.A. Leshchenko, V.A., Morozova, A.Y., Taran, L.Yu., 2015. “Model yzvlechenyya znanyy ob umnom predpryyatyy yz nauchnykh statey”, Materialy shkoly-seminaru “Teoriya ta praktyka doslidzhen stvorennya rozumnykh pidpryyemstv”, Zhukyn, 6-12 July 2015, Kyiv, pp. 32–48. (In Russian).
 15. Timashova, L.A., Leshchenko, V.A., Morozova, A.I., Taran, L.Yu., 2016. “A System for Representaion of Domain-Specific Knowledge for Creation the “Smart” Enterprises Based on the Intelligent Processing Means and Ontological Approach”, Upravlausie sistemy i masiny, 4, pp. 47-51 (In Russian). https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.047
 16. Timashova, L.A., Leshchenko, V.A., Morozova, A.I., Taran, L.Yu., 2017. “Building an Intelligent Management System Using the Imaginative Thinking”, Upravlausie sistemy i masiny, 4, pp. 15-23. (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.015
 17. Meytus, V.Yu., 2016. “Intellectualization of the Enterprise Management Systems”, Upravlausie sistemy i masiny, 4, pp. 37-46. (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.037
 18. Leshchenko, V.A., 2009. “Problemy postroenyya yntellektualnykh system upravlenyya predpryyatyyamy”, Induktyvne modelyuvannya skladnykh system, IRTC ITS, Kyiv, pp. 102–113. (In Russian).
 19. Timashova, A., Tur, L.P., Leshchenko, V.A., Muzaleva, V.A., 2008. “Intellektualnyye tekhnologii v sistemakh upravleniya predpriyatiyami”, Materialy XV mezhdunarodnoy konferentsii po avtomaticheskomu upravleniyu “Avtomatika-2008”, ONMA, Odessa, pp. 597–601.
 20. Tur, L.P., Leshchenko, V.A., Morozova, A.I., Tymashova, L.A., 2014. “Model postroenyya sytuatsyonnykh reshenyy s yspolzovanyem znanyy”, Materialy shkoly-seminaru “Perspektyvni tekhnolohiyi pryynyattya rishen v umovakh system intelektualnoho upravlinnya biznesom” (Zhukyn, 30 June – 05 July 2014). Kyiv, 215 [online] Available at: <http://www.irtc.org.ua/Inform/190_2014.pdf>. (In Russian).
 21. Tur, L.P., Leshchenko, V.A., Morozova, A.I., Tymashova, L.A., 2014. “Ispolzovaniye formalnykh modeley dlya predstavleniya znaniy v sistemakh podderzhki prinyatiya logisticheskikh resheniy”, Materialy shkoly-seminaru “Perspektyvni tekhnolohiyi pryynyattya rishen v umovakh system intelektualnoho upravlinnya biznesom” (Zhukyn, 30 June – 05 July 2014), IRTC ITS, Kyiv, 215 p. [online] Available at: <http://www.irtc.org.ua/Inform/190_2014.pdf>. (In Russian).
 22. Timashova, L.A., 2016. Problemy intellektualizatsii resheniya zadach modelirovaniya i upravleniya proizvodstvennymi protsessami, Upravlausie sistemy i masiny, 4, pp. 16-26 (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.016
 23. Timashova, L.A., Morozova, A.I., Leshchenko, V.A., Taran, L.Yu., 2017. “Intellektualizatsiya sistem upravleniya proizvodstvom”, Vestnik NTU «KhPI», Seriya: Informatika i modelirovaniye, NTU “KhPI”, Kharkov, 50 (1271), pp. 143–158. (In Russian).
 24. Timashova, L.A., Leshchenko, V.A., Morozova, A.I., Taran, L.Yu., Kozlova, V.P., “Kontseptualizatsiya menedzherskogo upravleniya s ispolzovaniyem ontologiy”, XXІІІ Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Informatsionnyye tekhnologii: Nauka, tekhnika, tekhnologiya, obrazovaniye, zdorovye” – MicroCAD-2015 (20–22 May 2015 Kharkov). (In Russian).
 25. Tymashova, L.A., Leshchenko, V.A., Morozova, A.Y., Taran, L.Yu., 2017. “Intellektualizatsiya proizvodstvennoy menedzherskoy deyatelnosti i situatsionnogo upravleniya”, Vymiryuvalna ta Obchyslyuvalna Tekhnika v Tekhnolohichnykh Protsesakh, Khmelnytskyy, 4 (60), pp. 97–104. (In Russian).
 26. Termin “Pidpryyemstvo”. [online] Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/20881>. (In Ukrainian).
 27. Filinov, Ye.N. Istoriya Avtomatizirovannykh Sistem Upravleniya Predpriyatiyami (ASUP). OGAS. [online] Available at: <http://ogas.kiev.ua/library/ystoryya-avtomatyzyrovannyh-system-upravlenyya-predpryyatyyamy-asup-502> [Accessed 15 Dec. 2020]. (In Russian).
 28. Baronov, V.V., 2000. Avtomatizatsiya upravleniya predpriyatiyem, Seriya “Sekrety menedzhmenta”, INFRA-M, Moscow, 239 p. (In Russian).
 29. Vospominaniya, V.M. Glushkova o svoyem zhiznennom puti (s magnitofonnoy zapisi). [online] Available at: <http://www.epos.ua/view.php/pubs_computer_history_Ukraine_glushkov-memo>. (In Russian).
 30. Shkurba, V.V. V komande Hlushkova… [online] Available at: <http://ogas.kiev.ua/library/v-komande-glushkova>. (In Russian).
 31. Nekhoda, Ye.V., 2009. “Kompleksnyye sistemy upravleniya predpriyatiyem: Kontseptualnyye podkhody i tendentsii razvitiya”, Ekonomika, 3 (7), pp. 48–54. (In Russian).
 32. Integrirovannyye sistemy upravleniya. [online] Available at: <http://studbooks.net/1386376/ menedzhment/integrirovannye_avtomatizirovannye_sistemy_upravleniya_iasu>. (In Russian).
 33. Gritsenko, V.I., Timashova, L.A., 2016. “”Smart Enterprise” as a Basic Object of the Digital Economy”, Upravlausie sistemy i masiny, 5, pp. 54-61 (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.054
 34. Klasyfikatsiya tsekhiv i sluzhb pidpryyemstva. [online] Available at: <https://pidruchniki.com/15060913/ekonomika/klasifikatsiya_tsehiv_sluzhb_pidpriyemstva>. (In Ukrainian).
 35. Rozumne vyrobnytstvo. [online] Available at: <https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/smart-factory>. (In Ukrainian).
 36. Kupriyanovskiy, V.P., Namiot, D.Ye., Sinyagov, S.A., 2016. “Kiber-fizicheskiye sistemy kak osnova tsifrovoy ekonomiki”, International Journal jf Open Information Technologies, 4 (2), pp. 18–25. (In Russian).
 37. Internet of things. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things>.
 38. Gritsenko, V.I., Timashova, L.A., 2017. “Internet Veshchey v strukture umnogo predpriya-tiya”, Control Systems and Computers, 3, pp. 35-43 (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.035
 39. Gritsenko, V.I., Timashova, L.A., 2017. “Intellektualnyye sensornyye sistemy – tekhni-cheskaya osnova umnogo predpriyatiya tsifrovoy”, Upravlausie sistemy i masiny, 1, pp. 19-25 (In Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2017.01.019
 40. Khmarni tekhnolohiyi zminyuyut biznes. [online] Available at: <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2672770-hmarni-tehnologii-zmicnuut-biznes-dccosmonova.html>. (In Ukrainian).
 41. Khmarni skhovyshcha. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0% D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0>. (In Ukrainian).
 42. Intelligent agent. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent>.

Received 07.10.2020