Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.066

Lazurik V.T., Styervoyedov M.G., Varlamova N.V. Information Processing System for Psychophysical Research with Two- and Three-dimensional Presentation of Test Signals. Control Systems and Computers. 2020. № 4. С. 66-75.

УДК 004.35: 004.9

В.Т. Лазурикдоктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету
комп’ютерних наук, Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, Україна,
mst@karazin.ua

М.Г. Стєрвоєдов, кандидат техн. наук, доцент, зав. кафедрою електроніки і
управляючих систем, Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, Україна,
keus@ karazin.ua

Н.В. Варламова, аспірант кафедри електроніки та управляючих систем,
Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна,
61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, Україна,
natess123@ gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА
ДЛЯ ПСИХОФ
ІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ТРИВИМІРНИМ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ
М ТЕСТОВИХ СИГНАЛІВ

Вступ. Розглянуто важливість створення психодіагностичного обладнання з урахуванням сучасних інформаційних можливостей. Запропоновано використання концепції IoT для створення концептуальної моделі інформаційно-вимірювальної системи з функцією віддаленого управління.

Мета статті. Об’єктом дослідження є автоматизований процес психофізичної діагностики людини. Мета роботи — розробка концептуальної моделі системи обробки інформації зі здатністю тривимірного представлення тестових сигналів, дистанційним керуванням процесом тестування, збором даних та збереженням їх на віддаленому сервері.

Результати. Розглянуто структуру інформаційно-вимірювальної системи, що містить блок управління, блок тестування, блок отримання та передачі даних та блок обробки та збереження даних. Описано компоненти блоку управління. Представлено діаграму класів блоку управління. Розглянуто компоненти блоку тестування та їх взаємодія між собою та компонентами збору та передачі даних. Наведено опис пристроїв для 2-вимірної та 3-вимірної подачі тестових сигналів.

Створено модель пристрою «Куб» для об’ємного представлення світлових сигналів. Розроблено та наведено структуру бази даних інформаційно-вимірювальної системи.

Висновки. Розроблено концептуальну модель інформаційно-вимірювальної системи з функціями дистанційного керування, 2- та 3-вимірної подачі тестових сигналів та діагностування психофізичного стану людини в режимі реального часу. Принцип роботи системи передбачає передачу даних за допомогою WiFi або GPRS-з’єднання. Застосування статистичного аналізу та інших методів обробки результатів дозволяє здійснювати якісне діагностування психофізичного стану людини.

Завантажити повний текст  PDF (англійською).

Ключові слова: ІоТ, мікроконтролер, інформаційно-вимірювальна система, психофізичні дослідження, 3-вимірне представлення тестових сигналів, WiFi, GPRS.

 Надійшла 12.08.2020