Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.014

Палагін О.В., Багацький В.О., Багацький О.В.  Новий підхід до визначення якості комунальних послуг. Control Systems and Computers. 2020. № 4. С. 14-20.

УДК 004.9 + 681.51

Палагін О.В., доктор техн. наук, професор, академік НАН України, заст. директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України, , просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail:  palagin_a@ukr.net.

Багацький В.О., доктор техн. наук, ст. наук. співробітник, пров. наук. співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail: bagatskijva@gmail.com.

Багацький О.В., канд.техн.наук, ст.наук.співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Гдушкова  НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail: bagatskyy.o.v@gmail.com.

 НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 Розроблені нові методи визначення узагальненої якості послуг, які перевірені на експериментальному зразку приладу для визначення якості постачання електроенергії за усталеними значеннями напруги та частоти. Запропоновано уніфікований підхід для визначення якості комунальних послуг, який дозволяє визначати як якість надання послуг, так і якість спожитих послуг у конкретного споживача.

Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова. Комунальні послуги,  якість, узагальнений коефіцієнт якості, оплата за послуги.

 Надійшла 17.07.2020