Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 3

Токова О.В., Суровцев І.В. Застосування метода адаптивної фільтрації для задач моніторингу ливарного виробництва. Control Systems and Computers. 2020. № 4. pp. 

УДК 004.94

Застосування метода адаптивної фільтрації для задач моніторингу
ливарного виробництва

Проведено огляд підході до фільтрації вхідного зшумленого сигналу. Розглягуто метод вісокочастотної фільтрації кривих охолодження розплавів за екстремум похідної. Застосовано метод адаптивного згладжування сігналів, Який засновано на вікорістанні точок екстремумів похідної для Розширення можливости методу частотно-часової фільтрації. Цей метод протестовано на чисельного експеримент, які довели его ефективність.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: фільтрація, ливарне виробництво, лиття, лиття, інформаційні технології, комп’ютерне моделювання, індуктивне моделювання.

Надійшла 20.08.2020