Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.056

Doroshenko V.S., Tokova O.V. The Digital Twin and Optimization of Cast Metal Structures in Additive Manufacturing. Control Systems and Computers. 2020. № 4. pp. 56-65.

УДК 681.3:621.74

Дорошенко В.С., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, відділ фізико-хімії ливарних процесів, Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України, бул. Вернадского, 34/1, 03142, Киев-142, Украина, ORCID: 0000-0002-0070-5663, Websites: http://dorosh.domik.ua/, E-mail: doro55v@gmail.com,

Токова Олена Володимирівна, мол. наук. співробітник, відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, len327@ukr.net

Цифровий двійник і оптимізація литих металоконструкцій при адитивному виробництві

Актуальним завданням інженерної науки є співпраця технологічного розвитку національної економіки, модернізації її матеріальних та технічних баз з розвитком переробної промисловості. Одним із сучасних технологічних трендів є «цифровізація» процесів виробництва, особливості проявів, які на основі отримання літніх металоконструкцій аддитивними методами розгядаються в статті.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: цифровий двійник, моделювання, оптимізація, адитивне виробництво, металоконструкція, технологія 3D-друку.

Надійшла 20.08.2020