Пам’яті Президента Національної Академії Наук України академіка Бориса Євгеновича Патона

19 серпня 2020 р. на 102 році пішов з життя Президент Національної академії наук України, двічі Герой Соціалістичної праці, перший Герой України академік Борис Євгенович Патон. 

Борис Євгенович був видатним українським вченим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, доктором технічних наук (1952 р.); Президентом НАН України з 1962 р., першим Героєм України; директором Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України з 1953 р.; генеральним директором Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» з 1986 р.; президентом Міжнародної асоціації академій наук з 1993; членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України з березня 1996 р.; головою Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки з грудня 1996 р.; членом Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки з березня 2003 р.; першим заступником голови Національної ради зі сталого розвитку України з травня 2003 р.

Б.Є. Патон в 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інженер-електрик та згодом захистив кандидатську дисертацію на тему «Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом» (1945 р.) та докторську дисертацію — «Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952 р.).

Національна академiя наук України працює та розвивається завдяки величезному авторитету, творчим i органiзаторським зусиллям Бориса Євгеновича. Кiлькiсть iнститутiв за останнiй час не тiльки не зменшилася, а й навiть зросла. 

Борис Євгенович Патон був автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більш як 1200 публікацій в українських та закордонних виданнях, видав 20 наукових монографій. З 1993 року він був президентом Міжнародної асоціації академій наук, членом академій наук низки країн світу.

За великі заслуги переж державаою Б.Є. Патона було нагороджено Ленінською та Державною премією, високих звань двічі Героя Соціалістичної Праці і Героя України, чотирьох орденів Леніна, орденів Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Редакція журналу, трудового колективу Міжнародного науково-навчального центра інформаційних технологій та системи НАН та МОН України висловлюють глубоке співчюття рідним, близьким, друзям та колегам Бориса Євгеновича.