Зміст № 6 (290), 2020

https://doi.org/10.15407/csc.2020.06

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми Computer Science

Golovin O.MImage Enhancement In Video Analytics Systems. C. 3-20.

Sidorenko Yu.V., Gorodetsky M.VModification of the Algorithm for Selecting a Variable Parameter of the Gaussian Interpolation Function. C. 21-28.

Nahirna A.M., Koliechkina L.M. Finding the Optimal Solution to the Problem of Conditional Optimization on the Graph of the set of Placements. pp. 29-34.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Волощук Р.В. Оцінювання та прогнозування демографічної сфери економічної безпеки. C 35-45.

Піднебесна Г.А. Конструювання комплексу інструментальних засобів індуктивного моделювання з використанням онтологій. C. 46-54.

Застосування

Bulgakova O.S., Zosimov V.V., Popravkin P.D. Storing JWT token in local variables. C. 55-63.

Архангельська С.Л., Бучек П.М., Гирявець П.П., Перлов Є.Ф. Способи створення мережевої інформаційної технології для оперативного телефонного зв’язку абонентів. С. 64-72.

Наші авториC. 73-74.

Інструкція для авторовC. 75-76.

Алфавітний іменний покажчик статей за 2020 рік. С. 77.

Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2020 році. С. 78-80.