Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.005

Баркалов О.О., Тітаренко Л.О., Візор Я.Є., Матвієнко О.В. Синтез суміщеного автомата зі зменшенням площі нано-ПЛМ. Control Systems and Computers. 2020. № 4. С. 5-13.

УДК 004.274

О.О. БАРКАЛОВ, д-р техн. наук, проф., Університет Зеленогурський (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща, a.barkalov@imei.uz.zgora.pl

Л.О. ТІТАРЕНКО, д-р техн. наук, проф., Університет Зеленогурський (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща, L.Titarenko@iie.uz.zgora.pl, D_ts@nure.ua

Я.Є. ВІЗОР, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 03187, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40, Україна, yaviz@ukr.net

О.В. МАТВІЄНКО, наук. співробітник, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 03187, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40, Україна, matv@online.ua

СИНТЕЗ СУМІЩЕНОГО АВТОМАТА ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ
ПЛОЩІ НАНО-ПЛМ

Пропонується метод зменшення площі схеми суміщеного автомата, в базисі нано-ПЛМ. Метод заснований на оптимальному кодуванні станів автомата Мура, який враховує існування класів псевдоеквівалентних станів. При цьому виділяється частина схеми, яка реалізує функції автомата Мура. Запропонований метод дозволяє зменшити площу нано-ПЛМ, необхідну для реалізації схеми, в порівнянні з тривіальною дворівневої схемою. Наведено результати досліджень і приклад синтезу схеми автомата.

Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова: суміщений мікропрограмний автомат, синтез, нано-ПЛМ, ASIC, кодування станів.

 Надійшла 28.05.2020