Control Systems and Computers, N5, 2020, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.017

Палагін О.В., Петренко М.Г. Знання-орієнтований інструментальний комплекс обробки баз даних наукових публікацій. Control Systems and Computers. 2020. № 5. С. 17-33.

УДК 004.318

Палагін О.В., академік НАНУ, професор, заст. директора, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна,
E–mail: 
palagin_a@ukr.net,

Петренко М.Г., докт. техн. наук, ст. наук. співробітник, пров. наук. співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУкраїни, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail:petrng@ukr.net

Знання-орієнтований інструментальний комплекс обробки
баз даних наукових публікацій

Розглянуто архітектуру інструментального комплексу обробки баз даних наукових публікацій та алгоритми функціонування на прикладі наукових статей. При цьому широко застосовуються технологіїSemanticWeb, такіяк SPARQL, RDF і OWL, які дозволяють одночасно отримуватий аналізуватиінформацію із різнихджерел. Наведено приклад створення формального опису наукової статті в онторедакторіProtégé 5.5.0, формуваннядо неї запитівйотриманнявідповідей.

 Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: онтологія, технології Semantic Web, база даних наукових публікацій.

Надійшла 24.06.2020