Зміст № 1 (273), 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.01

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Гриценко В.І., Манако А.Ф., Синица К.М. Етрансформації у навчанні. С.3-15.

Ревунова О.Г. Дослідження точності розв’язання дискретних некоректних задач методом випадкових проекцій. (Исследование точности решения дискретных некорректных задач методом случайного проецирования.) С. 16-27.

Теорія систем та інтелектуальне управління

Додонов О.Г., Мухін В.Є. Система організаційного управління автоматизованими об’єктами підвищеної живучості. С. 28-36.

Лисецький Ю.М. Організаційно-методичні засади створення інформаційних систем підприємства. С. 37-48.

Технічні засоби інформатики

Рибачок Н.А., Заболотня Т.М., Люшенко Л.А., Сущук-Слюсаренко В.І. Методика конфігурування служб Windows 10 редакций Home и Pro для персональних ком­п’ютерів з використанням технології віртуалізації.(Методика конфигурирования служб Windows 10 редакций Home и Pro для персональных компьютеров с использованием технологии виртуализации). С. 49-56.

Методи та засоби обробки даних та знань

Урсатьєв О.А. Великі Дані. Аналітичні бази даних і сховища: Vertica, Kdb. С. 57-70.

Savchenko M.M., Kriachok A.S. Automatic generation of semantic knowledge networks from an unstructured text. C. 71-78.

Інформаційні та комунікаційні середовища

Антонюк Я.М., Прус Т.М. Організація конвергентного кампусного комп’ютерного середовища академічної установи. С. 79-86.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Файнзільберг Л.С., Поморська Д.В. Інформаційна технологія навчання методикам відновлення організму в домашніх умовах. С. 87-96.