Control Systems and Computers, N3, 2020, Article 4

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.040

Control Systems and Computers, 2020, Issue 3 (287), pp. 40-49.

UDK  681.3:621.74

Doroshenko V.S., Doctor (Eng.), Senior Research Associate, Physical-technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 03680, Vernadskogo, 34/1, ORCID:  0000-0002-0070-5663, Websites: http://dorosh.domik.ua/, E-mail: doro55v@gmail.com,

Kravchenko V.P., Ph.D. (Phys.-Math.), Senior Research Associate, Physical-technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 03680, Vernadskogo, 34/1, E-mail: sary942@ukr.net,

Tokova Olena V., junior research scientist, Department for Technologies of Inductive Modelling, International Research and Training Center for Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, E-mail: len327@ukr.net

Development of a Digital Twin of The Technological Process of Consumable Pattern Casting Using Production Data

 The construction of a digital twin of a real physical object is described. It can be a virtual counterpart of a part, product, equipment, technological process, production sites, workshops, or even factories. In fact, it is a set of mathematical models describing the state of an object and all its elements. The possibility of constructing a digital twin of an industrial facility is shown using the example of a casting shop based on gasified models.

Download full text! (On English)

Keywords: digital twin, technological process, castings, modeling, forecasting.

 1. Gusev,P., Anisimov, K.N., Zarubin, S.V., Longinov, A.M., Uzhinskiy, I.K., 2018. “Kontsept tsifrovogo dvoynika protsessa nepreryvnogo lit’ya slitkov”. Sbornik trudov.KHV Mezhdunarodnyy kongress staleplavil’shchikov i proizvoditeley metalla – ISCON 2018. Moskva-Tula, 15-19 Oct., 2018. OOO “RPK PrintAP”, pp. 452- 456. (In Russian).
 2. Tokova,V., 2017. “An overview of methods and tools for computer modeling of foundry production processes”. Inductive modeling of complex systems, 9, pp. 204 – 213. (In Ukrainian).
 3. Doroshenko,S., Kravchenko, V.P., Berdyyev, K.H., 2012. “Sistemy onlayn-monitoringa tekhnologicheskikh protsessov i oborudovaniya liteynykh tsekhov”. Acta Universitatis pontica Euxinus, special number.VIII International Conference “Strategy of Quality and Education”: (8-15.06. 2012 Varna, Bulgaria). Proceedings, v.1. pp. 51-53. (In Russian).
 4. Spirin,A., Lavrov, V.V., 2004. Informatsionnyye sistemy v metallurgii. Yekaterinburg: UGTU-UPI, 495 p. (In Russian).
 5. Minayev,A., 2010. “O zakonomernostyakh razvitiya sovremennogo liteynogo proizvodstva”. M.: RITM, No 3, pp. 26-30. (In Russian).
 6. Yeliseyev,G., Belous, A.G., Makarov, P.A., 2005. “Razrabotka prototipa dinamicheskoy intellektual’noy sistemy operativno-dispetcherskogo upravleniya tsekhom mekhanoobrabotki”. Nauchnaya sessiya MIFI – 2005, T. 3, pp. 217-218. (In Russian).
 7. Rybina,V., 2000. “Ispol’zovaniye metodov imitatsionnogo modelirovaniya pri sozdanii integrirovannykh ekspertnykh sistem real’nogo vremeni”. Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya, No 5, pp. 182-191. (In Russian).
 8. Ono, T., 2005. Proizvodstvennaya sistema “Toyoty”. Ukhodya ot massovogo proizvodstva. M.: Institut kompleksnykh strategicheskikh issledovaniy, 192 p. (In Russian).
 9. Doroshenko, V.S., Berdyyev, K.H., “Sistemy onlayn-monitoringa sostoyaniya liteynogo oborudovaniya s ukazaniyem vozmozhnykh mest vozniknoveniya problem”. Special metallurgy: yesterday, today, tomorrow: materials of the X International scientific-practical conference, Kyiv, April 18, 2012. K .: NTUU “KPI”, pp. 149 – 151. (In Russian).
 10. Doroshenko, V.S., Kravchenko, O.V., “Regressionnyye i induktivnyye modeli dlya monitoringa liteyno-metallurgicheskikh protsessov”. Special metallurgy: yesterday, today, tomorrow: materials of the XI International scientific-practical conference, Kyiv, April 23, 2013. K .: NTUU “KPI”, pp. 172 – 182. (In Russian).
 11. Doroshenko, V., Kravchenko, O., Mul, O., 2013. “Regression and induction methods of analysis in systems of foundry metallurgical processes monitoring”. Boundary Field Problems and Computer Simulation, Vol. 52, Riga: RTU, pp. 37-42.
 12. Kravchenko, O.V., Doroshenko,S., 2013. “Interval’nyy metod kontrolya dostovernosti telemetricheskoy informatsii pri monitoringe protsessa okhlazhdeniya otlivki v peschanoy forme”. Perspektivnyye tekhnologii, materialy i oborudovaniye v lit. pr-ve: materialy IV Mezhdunarod. nauchno-tekhnich. konf., 30.09-4.10.2013g. / pod obshch. red. A. N. Fesenko. Kramatorsk: DGMA, pp. 90 – 92. (In Russian).
 13. Doroshenko,S., Kravchenko, O.V., 2013. “Regressionnyye modeli dlya opisaniya liteynykh protsessov”. Lit’ye-2013: Materialy IX Mezhdunarod. nauchno-praktich. konf.- Zaporozh’ye: Zaporozh. TPP, T. 1, pp. 65 – 66. (In Russian).
 14. Ivakhnenko, A.G., An inductive method for self-organization of models of complex systems. Kyiv: “Nauk.dumka”, 296 p. (In Russian).
 15. Gabor, D., Wilby, W.R., Woodcock, R.A., “A universal nonlinear filter, predictor and simulator which optimizes itself by a learning process”. Inst. Electr. Engrs., vol. 108., part B, no 40, pp. 85-98.
  https://doi.org/10.1049/pi-b-2.1961.0070

Received 20.06.2020.