Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.021

Мейтус В.Ю., Морозова Г.П., Таран Л.Ю., Козлова В.П., Музальова В.О.«Розумне» підприємство – основні властивості та напрямки розвитку. Control Systems and Computers. 2020. № 4. С. 21-34.

УДК 007:330.341

В.Ю. МЕЙТУС, д-р фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, vmeitus@gmail.com

Г.І. МОРОЗОВА, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

Л.Ю. ТАРАН, головний інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

В.П. КОЗЛОВА, науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

В.О. МУЗАЛЬОВА, молодший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep190@irtc.org.ua

«Розумне» підприємство – основні властивості і напрямки розвитку

Робота присвячена розгляду зв’язків між цифрової економікою і «розумними» підприємствами, які використовують сучасні методи підвищення ефективності роботи підприємства, що визначаються підвищенням рівня інтелекту при обробці і аналізі інформації, використовуваної «розумним» підприємством.

Мета роботи – розглянути відносини між цифрової економікою і «розумним» підприємством, парадигму і основні властивості «розумного» підприємства, створення інтелектуальних алгоритмів, як основи аналізу і вирішення проблем, що виникають в процесі роботи «розумного» підприємства.

Метод дослідження заснований на відомих формах представлення структури «розумного» підприємства разом з використанням нової форми подання знань, розробленої для побудови сучасних інтелектуальних систем.

Результат. Розглянута парадигма «розумного» підприємства, сформульовані основні вимоги, що забезпечують виконання цієї парадигми, розглянута схема інтелектуалізації аналізу зовнішнього оточення «розумного» підприємства з використанням нового механізму подання знань про це оточенні.

Висновок. Подана робота присвячена розробці методів, які спрямовані на підвищення інтелектуального рівня існуючого виробництва. Цей підхід дозволяє підвищити загальний рівень інтелекту, пов’язаного з виконанням основних функцій підприємства. Одночасно можна переходити до вирішення не тільки завдань на початковому рівні інтелекту, який застосовується на підприємстві, а в подальшому застосовувати його для вирішення більш складних проблем, на глибших етапах інтелектуальної розробки «розумного» підприємства.

Завантажити повний текст PDF (українською).

Ключові словацифрова економіка, «розумне» підприємство, парадигма «розумного» підприємства, зовнішнє середовище підприємства, інтелектуалізація управління.

Надійшла 28.11.2019