Control Systems and Computers, N3, 2020, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.069

Бабак О.В., Суровцев І.В., Галімова В.М. Оцінка витрат на детоксикацію ґрунтів, які забруднено важкими металами. Control Systems and Computers. 2020. № 3. С. 69-77.

УДК 004.942

Бабак Олег Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічних цифрових систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Акад. Глушкова, 40, 03187, м. Київ, Україна, dep175@irtc.org.ua,

Суровцев Ігор Вікторович, доктор технічних наук, завідувач відділом екологічних цифрових систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Акад. Глушкова, 40, 03187, м. Київ, Україна, igorsur52@gmail.com,

Галімова Валентина Михайлівна, кандидат хімічних наук, в.о. доцента кафедри аналітичної та неорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 18, м. Київ, Україна, 03041, galimova2201@gmail.com

Оцінка витрат на детоксикацію ґрунтів,
які забруднено важкими металами

Розроблено метод оцінювання витрат з детоксикації ґрунтів при точному землеробстві. Математична модель оцінювання побудована на основі уявного повного факторного експерименту при експертних оцінках ситуацій, які плануються. Перевагою запропонованого метода є системний підхід до рішення вказаної задачі, що зменшує ризик отримання невдалого результату.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: уявний повний факторний експеримент, оцінювання, важки метали, математична модель, цільова функція, точне землеробство, детоксикація.

Надійшла 12.03.2020