Control Systems and Computers, N3, 2020, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2020.03.003

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Гармонізація національних і міжнародних стандартів впровадження технологій цифрової економіки. Control Systems and Computers. 2020. № 3. С. 3-14.

УДК 006.4:004.8 

В.І. Гриценко, член-кореспондент НАН України, директор,
Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, vig@irtc.org.ua

Л.І. Бажан, к.е.н, старш. наук. співроб., зав. відділом економіко-соціальних систем та ІТ, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, bazmil@ukr.net

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Гармонізація національних стандартів з міжнародними сприяє ліквідації технічних бар’єрів в торгівлі, міжнародному обміні товарами та послугами, підвищенню технічного рівня та якості продукції, що випускається для безпосередньої користі споживачів. Розглянуто рівні стандартизації: міжнародний, регіональний та національний. Визначено загальні та конкретні цілі стандартизації серії інформаційних технологій. Визначено такі принципи стандартизації, як прозорість, відкритість, об’єктивність, результативність, різноманітність та узгодженість. Показана важливість стандартизації у вирішенні проблем цифрової трансформації економіки, що має забезпечити підвищення якості промислової продукції, нарощування експортного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності національної продукції на світових ринках.

Завантажити повний текст PDF (українською).

Ключові слова: стандартизація, міжнародні та національні стандарти, гармонізація, інформаційні технології, цифрова економіка.

Надійшла 10.02.2020